Brand Preventie

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden. Met goede bouwkundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Het brandveilig afdichten van doorvoeringen neemt hierin een belangrijke plaats in. Dit is een specialistisch vakgebied waarin Afbouw Systemen Zuid Nederland als adviseur, leverancier en applicateur van brandwerende producten actief is. Dankzij een breed assortiment kunnen wij het juiste product voor de juiste plaats aanbieden. U zoekt de best haalbare brandpreventie tegen de laagste kosten; uiteraard volgens de in het Bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen? Dan bent u bij Afbouw Systemen Zuid Nederland aan het goede adres! … is een onderwerp dat erg in de belangstelling staat. En dat is heel begrijpelijk. Het gaat hierbij immers om de veiligheid van bewoners en gebruikers van panden. Maar ook om de economische schade voor bedrijven en de schade aan het milieu die gepaard gaan met een brand. De overheid ziet ook het belang van brandpreventie in en scherpt voortdurend de regelgeving aan. Hierdoor wordt deze regelgeving helaas wel steeds complexer. 

Daarnaast wordt de aansprakelijkheid bij het niet goed naleven van deze regels steeds zwaarder. In de hedendaagse bouw is brandpreventie gelukkig al een bekend begrip, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Daardoor is een brand beter beheersbaar, kunnen hulpdiensten beter hun werk doen, worden mensenlevens gered en blijft de schade bij brand beperkt. Bouwkundige brandpreventie In een standaard woning of gebouw hebben we te maken met diverse doorvoeringen door wanden en vloeren. Wanneer een nieuwbouwwoning groter is dan 500m2 of nieuw pand in de utiliteitsbouw groter is dan 1000 m2 moet er een brandcompartimentering gemaakt worden. Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in brandcompartimenten door middel van brandscheidingen, om zo branddoorslag cq brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan. Tevens worden op deze manier vluchtwegen gemaakt, waarlangs de aanwezige mensen het gebouw tijdig kunnen verlaten. In Nederland is in het Bouwbesluit 2003 vastgelegd hoe groot deze compartimenten dienen te zijn, welke brandwerendheid de wanden en deuren moeten hebben.Alle doorvoeringen en voegen moeten brandwerend afgedicht worden om te voorkomen dat de brand binnen een vastgestelde tijd (30, 60, 90, 120 of 240 minuten) van het ene compartiment naar het andere kan doorslaan. Dit wordt WBDBO genoemd. WBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.